Kohaliku arengu kavandamine

OÜ Vesterra koostab strateegiaid, arengukavasid ja uuringuid kohalikele omavalitsustele, ametiasutustele ning kodanikuühendustele. Viime läbi ka koolitusi ja konsultatsioone.

Olgu tegemist jooksva sihtide seadmisega või projektipõhiste tegemistega, tihti jääb igapäevatoimetuste kõrval vähe aega, et oma organisatsiooni arengut kavandada. Lisaks võimaldab konsultandi kaasamine arengu kavandamisse seda väliste teadmiste ja oskustega rikastada.

OÜ Vesterra peab oluliseks asjaosaliste kaasamist ja koostööd arengu kavandamise protsessidesse, meilt on võimalik tellida kaasamisteemalisi uuringuid, koolitusi ja vajalike kaasamisürituste läbiviimist.