Koolitused

OÜ Vesterra viib läbi koolitusi järgmistes valdkondades:

- juhtimine ja haldus (eelkõige kohaliku omavalitsusega seotud koolitused);

- poliitikateadus ja kodanikuõpetus;

- keskkonnateadused;

- isikuareng.

Õppekorralduse alused, täienduskoolituse õppekavad, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega,  ning täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused ning avalikustatakse koolitustegevuste käivitamise eelselt käesoleval veebilehel.