Keskkonnakonsultatsioonid

OÜ Vesterra nõustab oma kliente keskkonnakaitsega seotud küsimustes. Lisaks keskkonnamõjude strateegilise hindamise teenusele osaletakse ja koostatakse uuringuid bioloogilise mitmekesisuse kaitse, maastikukaitse, keskkonnapoliitika kujundamise ning rohelise infrastruktuuri planeerimise valdkonnas.